• 972 26 13 91
 • trenquemcadenes@gmail.com

Aprèn amb nosaltres

QUI ÉS QUI EN EL MÓN DEL DRET?

PROFESSIONAL:

 • Jutge: funcionari d’administració de justícia. el jutge d’instrucció dirigeix les investigacions encaminades a resoldre els crims.
 • Jutge : funcionari d’administració de justícia que decideix la sentència.
 • Lletrat de la administració: secretari judicial (executa les decisions, tot el tràmit burocràtic)
 • Advocat: Persona amb coneixements juridics que dirigeix la direcció tecnica defensa de les parts en judici
 • Procorador: Té la representació procesal, recull citacions, documents. Qui ens presenten els papers en controlen els terminis.
 • Fiscal: acosació pública, en el dret civil es qui defensa per llei els menors
 • Metge forençe: determina les lesions sequeles de la persona, i el jutge determina el que diu el metge
 • Detectius: Provar determinades coses

 

NO PROFESSIONALS

 • Demendat: persona que rep aquest demanda
 • Advocat: Persona amb coneixements juridics que dirigeix la direcció tecnica defensa al demendat
 • Acosació pública
 • Investigat (persona acusada)
 • Testimnoi: Persona present en el  lloc dels fets, fa d’ulls i de veu objectiva de la situació persevuda.

Leave your message